Behram-begova medresa u Tuzli

Medresa danas

Uprava i profesori

Uprava:

- Dr. Ahmed Hatunić, direktor

- Dr. Mensur Husić, pomoćnik direktora za nastavu

- Mehmedalija Čandić, pomoćnik direktora za učenički dom

- Sevret Mehmedćehajić, sekretar

- Mr. Fuad Imširović, pedagog

- Rijad Šestan, bibliotekar

Nastavnici:

- Mr. Vahid Fazlović, muftija tuzlanski, profesor akaida

- Dr. Sead Seljubac, profesor tefsira

- Mr. hfz. Edin Dedić, profesor kiraeta

- Mr. Ahmed Omerović, profesor demokratije i ljudskih prava

- Mr. Dino Ćorović, profesor fizike

- Mr. Edin Brigić, profesor biologije

- Mr. Ervin Sejdinović, profesor filozofije, sociologije i logike

- Mr. Halil Mehanović, profesor arapskog jezika

- Mr. Amila Hasanspahić, profesorica engleskog jezika

- hfz. Amir Hodžić, profesor fikha i hadisa

- hfz. Asmir Imamović, profesor akaida

- hfz. Mirnes Spahić, profesor kiraeta

- Ali Hasanović, profesor bosanskog jezika i književnosti

- Alma Buljubašić, profesorica hemije

- Amra Hasanović, profesorica geografije

- Azra Fazlović, profesorica fikha

- Elvedin Kozarević, profesor informatike

- Emina Hatunić, profesorica bosanskog jezika i književnosti

- Fadil Alić, profesor tefsira i ahlaka

- Idriz Memić, profesor historije

- Jasmina Rahmanović, profesorica matematike

- Kemal Jusufović, profesor arapskog jezika i tefsira

- Mebrura Selić, profesorica njemačkog jezika

- Mediha Buljubašić, profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

- Mejra Numanović, profesorica arapskog jezika

- Merjem Modrić-Vildić, profesorica pedagogije i psihologije

- Mersa Šabanović-Ibišević, profesorica latinskog jezika

- Mukelefa Behaderović, profesorica bosanskog jezika i književnosti

- Nedim Alić, profesor bosanskog jezika i književnosti

- Remzija Sinanović, profesorica matematike

- Samir Spahić, profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

- Seldina Halilović, profesorica matematike

- Suada Osmančević, profesorica engleskog jezika

Odgajatelji:

- Mr. Bekir Šabić

 

- hfz. Nedžad Vehabović

- hfz. Abdullah Kapo

- Smail Hašarić

- Mr. Ramiz Nurikić

- Edina Tokić

- Ehlimana Suljić

- hfz. Zubejda Gobeljić

- Senada Mehmedćehajić

Podnozje

galerija bottom

 

dmdm2rssb

POČETNA  |  HISTORIJAT  |  MEDRESA DANAS  |  VIJESTI  |  OGLASNA TABLA  |  MULTIMEDIJA  |  KONTAKT     Copyright 2017 © Behram-begova medresa u Tuzli