Behram-begova medresa u Tuzli

Početak školske 2017/18. godine

Nastava u školskoj 2017/2018. godini počinje u utorak 5. septembra 2017. godine. Upis i smještaj u učeničke domove obavit će se u ponedjeljak 04. septembra 2017. godine u periodu 9-14 sati. Svi učenici su obavezni izvršiti upis u ovome terminu. 

Oglasi

11.09.2018.
Obavještenje o maturskim ispitima

Popravni ispit II roka mature za učenike IV razreda biće organiziran u utorak 18. septembra 2018. godine s početkom u 12:15 sati. Prijavu za polaganje popravnih ispita učenici će popuniti na dan popravnog ispita.

16.05.2018.
Obavještenje za učenike

Podjela knjižica za učenike od I do III razreda je u petak 22. juna 2018. godine s početkom u 11 sati. Popravni ispit I roka mature za učenike IV razreda je u utorak 19. juna 2018. godine s početkom u 10 sati. Popravni ispit za učenike I, II i III razreda biće organiziran u četvrtak 16. augusta 2018. godine s početkom u 10:00 sati. Prijavu za polaganje popravnih ispita učenici će popuniti na dan popravnog ispita.

23.04.2018.
Obavještenje o maturskim ispitima

Popravni ispit za učenike IV razreda s jednom nedovoljnom ocjenom održaće se u četvrtak, 26.4.2018. godine s početkom u 10.30 sati. Maturski ispiti (I rok) će se održati prema sljedećem rasporedu: -        Ponedjeljak, 7.5.2018. BOSANSKI i ARAPSKI JEZIK (pismeni ispiti) – početak u 10 sati -       Utorak, 8.5.2018.: KIRAET (IVa i IVb) i FIKH (IVc i IVd) – početak u 10.30 sati -       Srijeda, 9.5.2018.: KIRAET (IVc i IVd) i FIKH (IVa i IVb) – početak u 10.30 sati Kandidati su obavezni prije ispita prijaviti maturu. Popunjavanje zahtjeva za polaganje maturskog ispita i prijava mature traje od srijede 25.4. do petka 27.4., u vremenu od 11 do 13 sati, u kancelariji pedagoga. Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u ponedjeljak poslije pismenih ispita. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire. Maturalni dan u Sarajevu za odlične učenike i učenike generacije je u ponedjeljak, 14.5.2018. godine. Učenici trebaju biti u svečanim odijelima, a polazak ispred Medrese je u 7 sati. Podjela diploma je u utorak, 15.5.2018. u 10 sati.

30.08.2017.
Početak školske 2017/18. godine

Nastava u školskoj 2017/2018. godini počinje u utorak 5. septembra 2017. godine. Upis i smještaj u učeničke domove obavit će se u ponedjeljak 04. septembra 2017. godine u periodu 9-14 sati. Svi učenici su obavezni izvršiti upis u ovome terminu. 

08.08.2017.
Obavijest o popravnim ispitima

Popravni ispit za učenike I, II i III razreda biće organiziran u srijedu 23. augusta 2017. godine sa početkom u 9:00 sati. Prijavu za polaganje popravnih ispita učenici će popuniti na dan popravnog ispita.

21.04.2017.
Obavještenje o maturskim ispitima

Maturski ispiti (I rok) će se održati prema sljedećem rasporedu: - Utorak, 16.5.2017.: BOSANSKI i ARAPSKI JEZIK (pismeni ispiti) - Srijeda, 17.5.2017.: FIKH (IVa i IVb) i KIRAET (IVc i IVd) - Četvrtak, 18.5.2017.: FIKH (IVc i IVd) i KIRAET (IVa i IVb) Pismeni ispiti iz Bosanskog i Arapskog jezika počinju u 10:00 sati, a ispiti iz Kiraeta i Fikha počinju u 9:00 sati.  Kandidati su obavezni pet dana prije ispita prijaviti maturu. Popunjavanje zahtjeva za polaganje maturskog ispita i prijava mature traje od srijede 10.5. do petka 12.5., u vremenu od 11 do 13 sati, u biblioteci Medrese. Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u utorak poslije pismenih ispita. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire. Popravni ispit Popravni ispit za maturante sa jednom slabom ocjenom je u srijedu 3.5.2017. sa početkom u 12:00 sati.

23.08.2016.
Obavijest za učenike

Nastava u školskoj 2016/2017. godini počinje u ponedjeljak  29. augusta 2016. godine. Upis i smještaj u učeničke domove obavit će se u nedjelju 28. augusta 2016. godine u periodu 9-14 sati. Svi učenici su obavezni izvršiti upis u ovome terminu. 

23.07.2016.
Obavještenje za učenike

Popravni ispit za učenike I, II i III razreda biće organiziran 23. augusta 2016. godine sa početkom u 9:00 sati. Prijavu za polaganje popravnih ispita učenici će popuniti na dan popravnog ispita.

30.05.2016.
Obavještenje za maturante

Obavještavamo učenike četvrtog razreda da podjela diploma neće biti održana 2. juna, kako je prvobitno planirano, već je podjela diploma planirana za srijedu 8. juna u 11 sati.

13.05.2016.
Obavještenje za maturante

Popravni ispit za maturante koji imaju samo jednu slabu ocjenu je u srijedu 18. 5. 2016. godine, s početkom u 10:00 sati. Prvi rok mature, odnosno, maturski ispiti za školsku 2015/16. godinu će se održati po sljedećem rasporedu: utorak, 24.maja 2016.: BOSANSKI I ARAPSKI JEZIK (pismeni ispiti)                       Srijeda,  25. maja 2016.: FIKH (IVa i IVb)  i KIRAET (IVc i IVd)          Četvrtak, 26. maja 2016.: FIKH (IVc i IVd) i KIRAET (IVa i IVb)           Pismeni ispit iz bosanskog jezika počinje u 9:30 sati. Pismeni ispit iz arapskog jezika počinje u 11:30 sati. Ispiti iz kiraeta i fikha počinju u 10:00 sati.  Kandidati su obavezni pet dana prije ispita prijaviti maturu. Popunjavanje zahtjeva za polaganje maturskog ispita i prijava mature traje od ponedjeljka 16.5. do srijede 18.5., u vremenu od 11 do 13 sati, u kancelariji pedagoga. Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u  utorak poslije pismenih ispita. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire. ”Maturalni dan” učenika završnog razreda medresa biti će upriličen u ponedjeljak, 30. 5. 2016. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu s početkom u 10:00 sati. Manifestaciji ”maturalni dan” prisustvuju učenici/učenice generacije i odlični učenici/učenice. Polazak za Sarajevo je ispred medrese u 6:30 (obavezno u maturskim odijelima). Podjela diploma je u četvrtak 2. juna 2016. godine, s početkom u 12:00 sati.

24.08.2015.
Početak školske 2015/2016. godine

Nastava u školskoj 2015/2016. godini počinje u utorak 1. septembra 2015./17. zu-l-kade 1436. godine. Upis i smještaj u učeničke domove obavit će se u ponedjeljak 31. augusta 2015. godine u periodu 9-14 sati. Svi učenici su obavezni izvršiti upis u ovome terminu. Učenici četvrtih razreda će upis izvršiti po povratku sa maturalne ekskurzije.

24.07.2015.
Obavještenje o maturskim ispitima

Maturski ispiti (II rok - augustovski) će se održati prema sljedećem rasporedu: - Utorak, 25.8.2015.: BOSANSKI i ARAPSKI JEZIK (pismeni ispiti) - Srijeda, 26.8.2015.: FIKH i KIRAET Svi ispiti počinju u 10:00 sati. Kandidati su obavezni na pet dana prije ispita priložiti: 1. Zahtjev za polaganje maturskog ispita 2. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Svjedodžbu IV razreda Medrese Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u utorak poslije pismenih ispita. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire.

21.07.2015.
Obavijest o popravnim ispitima

Popravni ispiti za učenike I, II, III i IV razreda biti će realizirani u četvrtak, 20.8.2015. godine sa početkom u 9:00 sati. Učenici su obavezni prije popravnog ispita popuniti prijavni obrazac, koji će preuzeti od pedagoga. 

19.05.2015.
Obavještenje za maturante

Maturski ispiti 2015. (I ROK - JUNSKI) ČETVRTAK, 4. JUNA 2015.: BOSANSKI I ARAPSKI JEZIK (PISMENI ISPITI) PETAK, 5. JUNA 2015.: FIKH (IVa i IVb)      KIRAET (IVc i IVd)            UTORAK, 9. JUNA 2015.: FIKH (IVc i IVd)      KIRAET (IVa i IVb)            PISMENI ISPITI IZ BOSANSKOG I ARAPSKOG JEZIKA POČINJU U 11:00 SATI. ISPITI IZ KIRAETA I FIKHA POČINJU U 9:00 SATI.  Kandidati su uz prijavu obavezni priložiti: 1. Zahtjev za polaganje maturskog ispita 2. Izvod iz matične knjige rođenih 3. Svjedodžbu IV razreda Medrese Prijava maturskog ispita traje od 28.5. do 3.6., u vremenu od 11 do 13 sati, u kancelariji pedagoga. Odbrana maturskih radova će se obavljati u sklopu ispita iz predmeta iz kojeg je rađen maturski. Odbrana maturskih radova iz predmeta koji nisu u okviru maturskih ispita obavit će se u  četvrtak poslije pismenih ispita. Učenici koji budu imali neizmirenih obaveza prema Medresi neće moći izaći na ispit dok ih ne izmire. INFORMACIJA ZA UČENIKE Popravni ispit za maturante koji imaju samo jednu slabu ocjenu je u četvrtak, 28.5.2015. godine, sa početkom u 12:15 sati. "MATURALNI DAN" ”Maturalni dan” učenika završnog razreda medresa biti će upriličen u ponedjeljak, 8.6.2015. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati. Manifestaciji ”Maturalni dan” prisustvuju učenici/učenice generacije i odlični učenici/učenice. Polazak za Sarajevo je ispred Medrese u 6:40 (obavezno u maturskim odijelima).

27.08.2014.
Početak školske 2014/2015. godine

Nastava u školskoj 2014/2015. godini počinje 1. septembra 2014./6. zu-l-kade 1435. godine. Upis i smještaj u učeničke domove obavit će se u nedjelju 31. augusta 2014. godine u periodu 10-14 sati. Svi učenici su obavezni izvršiti upis u ovome terminu. Učenici četvrtih razreda će upis izvršiti po povratku sa maturalne ekskurzije.

Podnozje

galerija bottom

 

dmdm2rssb

POČETNA  |  HISTORIJAT  |  MEDRESA DANAS  |  VIJESTI  |  OGLASNA TABLA  |  MULTIMEDIJA  |  KONTAKT     Copyright 2017 © Behram-begova medresa u Tuzli