Abdulah Haušić novi hafiz Behram-begove medrese

Pred komisijom za hifz Rijaseta IZ u Bosni i Hercegovini hifz je položio učenik trećeg razreda naše škole Abdulah Haušić. On je ujedno i 48. hafiz naše škole od obnavljanja njenog rada 1993. godine.

Muhaffiz hafizu Abdulahu je bio hfz. Mirnes Spahić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi u Tuzli.

Abdulah Haušić je rođen 1. juna 1998. godine. Sin je Saliha i Emine Haušić. Otac Salih je profesor akaida u  Gazi Husrev-begovoj medresi u Sarajevu.

Termin hafiske dove će biti naknadno određen.