Doktorirao Ervin Sejdinović

 

 

U četvrtak 16.2.2023. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu doktorsku disertaciju je odbranio Ervin Sejdinović.

Tema njegovog rada je ,,Nacionalna država u procesu globalizacije: otpori i perspektive.“

Mentor profesoru Ervinu Sejdinoviću i član komisije bio je prof.dr. Šaćir Filandra, a komisiju  su još sačinjavali i prof.dr. Valida Repovac-Nikšić i prof.dr. Senadin Lavić.

Dr. Ervin Sejdinović je profesor sociologije, logike i filozofije u Behram-begovoj medresi. 

Rođen je 1992. godine u Tuzli. Završio je Behram-begovu medresu, a nakon toga upisuje Filozofski fakultet odsjek Filozofija-Sociologija u Tuzli. Svoj magistarski rad na temu Velikosrpski nacionalni programi, genocid nad Bošnjacima odbranio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli.  Oženjen je.