Edukacija učenika prvog razreda o oralnom zdravlju

Behram-begova medresa ima saradnju sa predstavnicima stomatološke službe Doma zdravlja Tuzla. Ta saradnja, između ostalog, najbolje se ogleda u redovnim stomatološkim pregledima učenika i edukacijom učenika o oralnom zdravlju. Kontinuirano, svake školske godine se planira edukacija učenika prvog razreda o oralnom zdravlju, a potom se izvrše stomatološki pregledi svakog učenika u ovom odjeljenju Doma zdravlja.

Edukacija za sve učenike prvog razreda je održana 29.10. tekuće godine. Predavanje i praktične upute održavanja oralne higijene izvršile su dr. Mirjana Duspara, načelnica ovog odjela i glavna sestra odjela. Učenici su imali priliku informisati se o svim pitanjima iz ovog domena.

Drugi korak provođenja ovog vida saradnje  je zakazivanje stomatološkog pregleda za sva odjeljenja prvog razreda, a koji će se realizirati u mjesecu novembru.