Footer

kapija_z
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini
JU Behram-begova medresa u Tuzli
Behram-begova 1, 75000 Tuzla
+387 35 281 151
info@bbm.edu.ba
markica17

Poštanska marka sa motivom Behram-begove medrese

halalh

Ovim certifikatom uspostavljen je sistem za  praćenje nabavke, pripreme i posluživanja jela u skladu sa zahtjevima i odredbama Halal standarda BAS 1049:2010