Behram-begova medresa u Tuzli

Medresa danas

Prostori

Svi materijalni resursi stare Behram-begove medrese su oduzeti ili uništeni. Sama njena zgrada, građena u vrijeme Austro-Ugraske u prepoznatljivom pseudomaurskom stilu u centru Tuzle, vremenom je devastirana, da bi, usljed sijeganja terena i ljudske nemarnosti, potpuno srušena 1974. godine. Od toga veleljepnog zdanja ostala je samo ulazna kapija.

Stoga je, u novome periodu rada Medrese izuzetno značajan datum 9. maj 1994. godine, kada je, na sastanku predstavnika Muftijstva tuzlanskog, Okruga Tuzla, Općine Tuzla i Behram-begove medrese dogovorena mogućnost za smještaj Medrese u prostorima Rudarskog školskog centra u ulici Mihajla Pupina. Prije ovoga dogovora, kao mogućnost za prostorni smještaj Medrese navođena je i osnovna škola u naselju Mosnik.

Postignuti dogovor je praktično realiziran 25. augusta 1994. godine, kada se Medresa i zvanično uselila u svoje nove prostore.

Od toga datuma teku složeni poslovi na renoviranju starih i izgradnji novih zgrada Medrese, jer su potrebe za prostorom stalno rasle.

Po okončanju svih poslova rekonstruiranja i izgradnje, prostorni resursi Behram-begove medrese su sljedeći:

-          džamija;

-          biblioteka sa čitaonicom;

-          16 učionica općeg tipa;

-          dva specijalizirana kabineta (multimedijalni i prirodno-matematički);

-          64 spavaonice;

-          prostori za administraciju;

-          zbornica;

-          prostori za dnevni boravak učenika;

-          fiskulturna sala;

-          otvoreni sportski tereni (betonski i travnati);

-          kuhinja;

-          restoran;

-          magacini;

-          hladnjača;

-          vešeraj;

-          vakufski poslovni objekat.

Svi prostori su priključeni na gradsku toplifikacijsku mrežu.

Danas kompleks Behram-begove medrese obuhvata preko 10.000 m2 zatvorenih prostora i oko 15.000 m2 dvorišta i drugih otvorenih prostora.

Džamija

Odluka o izgradnji Džamije Behram-begove medrese donesena je 8. aprila 1995. godine. Locirana je u središnjem dijelu medresanskog kompleksa i doslovno je okružena objektima C (istok), B (jugoistok) i fiskullturna sala (sjever).

Za projektanta džamije odabran je poznati i ugledni akademik Zlatko Ugljen, skupa s Husejnom Dropićem i Arhitektonskim ateljeom Ambijent iz Tuzle.

Kamen-temeljac za džamiju je položen 9. septembra 1996. godine.

Radovi su okončani do nivoa kada je bilo moguće organizirati u njoj vjerski život učenika i muderisa Medrese, ali i vjernika iz okolnih tuzlanskih naselja. Radno otvorenje džamije je izvršeno 17. oktobra 1999. godine, a prva teravija je klanjana 8. decembra iste godine. Tokom 2005. godine je izvršeno uređenje vanjskih zidova.

U 2012. godini su izvršeni radovi na uređenju harema džamije.

Džamija je jedinstvena po svojoj arhitekturi i može primiti i do 1.500 klanjača.

Objekat A

objekatA

Ovo je prvi i glavni prostor medresanskog kompleksa.

U prvom renoviranju tokom 1994. godine paviljoni Rudarskog školskog centra i njegova administrativog dijela su pretvoreni u prostore za nastavu i za domski smještaj učenica.

No, kako su potrebe Medrese konstantno rasle, naslijeđeni gabariti ove zgrade su postali nedovoljni, pa je tokom 2001. godine izvršena njena opsežna rekonstrukcija, kao i nadziđivanje novog sprata i proširenje na sjevernoj strani.

Nakon tih zahvata, ovaj objekat je dobio 14 učionica, spavaonice za učenice, dva prostora za slobodne aktivnosti učenica, široke holove, funkcionalne kabinete odgajateljske službe i druge sadržaje. U njemu je, skoro u potpunosti, smještena nastava i obavezni popodnevni rad učenika i učenica.

Objekat B

objekatB

Radovi na prvoj rekonstrukciji ovoga objekta (uvijek planiran isključivo za muški učenički dom) započeti su 4. decembra 1995. godine. Već u školskoj 1996/97. godini učenici Medrese više nisu stanovali u iznajmljenim kućama i stanovima, nego u ovome objektu. Tu im je bila jedno vrijeme organizirana i nastava.

Druga rekonstrukcija je izvršena tokom 2008. godine. Tada je ovaj objekat dograđen na južnoj i zapadnoj strani, a na postojeća dva sprata nadograđen je još jedan. Zgrada je u dobroj mjeri promijenila i svoj arhitektonski oblik.

Nakon ove druge obnove, Behram-begova medresa je u ovome objektu dobila spavaonice, dvije prostrane prostorije za slobodne aktivnosti učenika, modernu kuhinju s restoranom, radne sobe odgajatelja, kabinet za prirodne nauke i salu za konferencije.

Objekat C

objekatC

Ovaj objekat je spona između objekata A i B, jer se oba nadovezuju na njega.

Izgrađen je u potpunosti kao novi, a na mjestu na kojem je ranije bila prizemna zgrada administracije i glavni ulaz u Medresu. Gradnja je tekla tokom 2004. godine, a okončana je 2. decembra 2005. godine.

U objektu C su smješteni administracija Medrese (kancelarije i zbornica), školska biblioteka, multimedijalni kabinet, dvije učionice, glavni prijemni hol i recepcija, te dio spavaonica za učenice.

U njemu se uglavnom primaju i brojne delegacije i prijatelji koji svakodnevno posjećuju Medresu.

Fiskulturna sala

Stara i ruševna zgrada fiskulturne sale renovirana je odmah po useljenju Medrese u ulicu Mihajla Pupina. Da bi se mogla ispunjavati predviđena nastavna norma Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, valjalo je izvršiti opravke podova i krova, oštećenih zbog ratnih dešavanja i neodržavanja.

Salu je kasnije, ipak, valjalo temeljito rekonstruirati, a u okviru planova uređenja sjeverne strane kompleksa Medrese.

To je i izvršeno tokom 2005. i 2006. godine. Sala je od temelja do krova nanovo izgrađena od modernih lahkih materijala, sa sportskim terenom za mali nogomet, košarku, odbojku i rukomet, svlačionicama i teretanom.

Izgradnja sale je dovršena 14. decembra 2006. godine.

Sportski tereni

stadion

Tokom izgradnje nove zgrade fiskulturne sale vođeni su i poslovi na uređenju vanjskih sportskih terena.

Tako je izgrađeno betonsko igralište za mali nogomet, propisno ograđeno i s tribinom, kao i travnati sportski teren, na istoj sjevernoj strani kompleksa Medrese, a iznad fiskulturne sale.

Dovršetkom ovih poslova, ostvareni su dobri uslovi da učenici Medrese mogu imati dovoljno fizičkih aktivnosti i da mogu trenirati veliki broj sportskih disciplina.

Vakufski poslovni objekat

Potreba da se funkcioniranje Behram-begove medrese podupre snažnim vakufskim dobrom, a koja se naslanjala i na tradiciju vakufa i uvakufljavanja u Bosni i Hercegovini, naglašena je odmah po reaktiviranju Medrese.

Tako je započeta izgradnja vakufskog poslovnog objekta Behram-begove medrese na jugoistočnoj strani njenoga kompleksa, uz Rudarsku ulicu. Ova lokacija je pogodna zbog svoga položaja i blizine same Medrese, a  namjena mu je da se, izdavanjem nekoliko poslovnih prostora, osiguraju dodatna sredstva za funkcioniranje Medrese.

Biblioteka

Školska biblioteka Behram-begove medrese raspolaže s nekoliko prostorija ukupne površine 150 m2 (depo za knjige, klub za učenike, radni prostor za učenike, čitaonica, priručni magacin i kancelarija bibliotekara).

U čitaonici je 20 mjesta. U njoj je smještena literatura na arapskom i engleskom jeziku, enciklopedije, rječnici i periodika. Klupski prostor se sastoji od dva odvojena dijela: radnog stola s 8 mjesta i namjenske sećije s 14 mjesta. U radnom prostoru su smješteni radni stolovi za rad dežurnog učenika, te radni pult s računarima za korisnike biblioteke. U depou za knjige je smještena literatura na bosanskom jeziku (islamistika, beletristika i literatura iz naučnih disciplina koje se izučavaju po Nastavnom planu i programu Medrese).

U fondu  biblioteke se nalazi oko 10.000 knjiga, a biblioteka je pretplaćena na 18 časopisa.

Korisnici biblioteke su učenici, profesori, ostali zaposlenici Medrese i vanjski korisnici (svršenici Medrese, te vakifi i prijatelji Behram-begove medrese).

Učionice

SLK 4485

Odgojni i nastavni rad u Behram-begovoj medresi su organizirani tako da svako odjeljenje ima svoju učionicu u kojoj se izvodi nastava i obavljaju odgojne i druge aktivnosti.

S obzirom na to, svih šesnaest odjeljenja je raspoređeno u 16 učionica. Te učionice su općeg tipa i opremljene su klupama, katedrama za profesore i stolicama. Svaka učionica ima i rafe za odlaganje knjiga i školske table. Na zidovima su ugrađene površine od pluta za postavljanje panoa, ukrasa i sl. Sve učionice su opremljene video-projektorima i mrežnim priključcima, a učenici imaju i mogućnost WiFi besplatnog pistupa internetu.

Osim učionica, u Behram-begovoj medresi postojii multimedijalni kabinet i kabinet za prirodne nauke. Izrađeni su planovi za unapređenje multimedijalnog kabineta, kao i opremanje kabineta fizike i biologije i hemije.

Dnevni boravak

U učeničkim domovima Behram-begove medrese smješteni su i prostori za dnevni boravak i slobodne aktivnosti učenika u slobodno vrijeme.

Ovi prostori su opremljeni TV-prijemnicima i priručnim bibliotekama.

U njima se organiziraju zajedničjka druženja i određeni neki manji kulturni i zabavni programi.

I u muškom i u ženskom učeničkom domu nalaze se po dva dnevna boravka.

Spavaonice

spavaonica

Svi učenici Behram-begove medrese, bez obzira na mjesta prebivališta iz kojih dolaze, stanuju u učeničkim domovima.

Za njihov smještaj na raspolaganju su 64 spavaonice, kapaciteta 4-8 ležaja. Spavaonice su opremljene potrebnim namještajem.

Uz spavaonice su smješteni drugi prateći sadržaji, neophodni za normalan smještaj učenika (sanitarni i mokri čvorovi, dnevni boravci, ostave i sl.).

Restoran

Behram-begova medresa je opremljena savremenom i funkcionalnom kuhinjom, u kojoj se pripremaju obroci za sve učenike. Dnevni prosjek broja tih obroka je preko 1.600.

Uz kuhinju je smješten i restoran sa 120 mjesta.

Učenici i učenice jedu naizmjenično u smjenama po tri obroka dnevno. Hranu preuzimaju na liniji za izdavanje.

Doručak se izdaje u periodu između sabahskog namaza i početka nastave, ručak prije i odmah po klanjanju podne namaza, a večera oko 18 sati, zavisno od godišnjeg doba i rasporeda dnevnih aktivnosti učenika.

                 

Podnozje

galerija bottom

 

dmdm2rssb

POČETNA  |  HISTORIJAT  |  MEDRESA DANAS  |  VIJESTI  |  OGLASNA TABLA  |  MULTIMEDIJA  |  KONTAKT     Copyright 2017 © Behram-begova medresa u Tuzli