Behram-begova medresa u Tuzli

O reformama nastavnog programa

U subotu 1. februara 2020. godine u Behram-begovoj medresi je održan sastanak Aktiva profesora društvenog i multidisciplinarnog područja medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Riječ je o aktivnostima koje provodi Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru analize i izmjene nastavnih programa nastavnih predmeta svih područja zastupljenih u medresama. Aktivu su prisustvovali profesori predstavnici svih medresa iz Bosne i Hercegovine i medresa Gazi Isa-beg iz Novog Pazara.

Planirano je da nakon usaglašavanja nacrta nastavnih programa za predmete filozofija, sociologija, logika, pedagogija, psihologija, historija, geografija, tjelesni i zdravstveni odgoj, informatika, demokratija i ljudska prava, članovi tima zaduženi za koordinaciju, izrade nastavne programe za svaki navedeni predmet i pripreme prijedlog nastavnog programa do 15. februara tekuće godine.

Podnozje

galerija bottom

 

dmdm2rssb

POČETNA  |  HISTORIJAT  |  MEDRESA DANAS  |  VIJESTI  |  OGLASNA TABLA  |  MULTIMEDIJA  |  KONTAKT     Copyright 2017 © Behram-begova medresa u Tuzli