Behram-begova medresa u Tuzli

Održana 21. debata učenika srednjih škola

U četvrtak 8. aprila 2021. godine održana je 21. debata učenika srednjih škola u organizaciji Behram-begove medrese. Ovo je prva debata koja je održana online, odnosno putem platforme Google meet.

Tema o kojoj su debatanti raspravljali bila je „Odgovornost Bosne i Hercegovine u savremenim migracijskim tokovima“. Razgovarali su o odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine, ali i kretanju stranaca kroz našu zemlju na putu ka zapadnoj Evropi.

Predavač je bio dr. Midhat Čaušević, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Na ovogodišnjoj debati učestvovali su učenici i njihovi profesori mentori iz dvadeset škola sa područja cijele Bosne i Hercegovine.

Debatanti su pokazali visok nivo angažiranosti tokom istraživanja koje su provodili na ovu temu. Također, većina debatanata je imala referentne izvore i dobro kreirane argumente. Posebno su se kod učesnika ove debate isticale govorničke sposobnosti u prezentiranju i odbrani svojih stavova.

Podnozje

galerija bottom

 

dmdm2rssb

POČETNA  |  HISTORIJAT  |  MEDRESA DANAS  |  VIJESTI  |  OGLASNA TABLA  |  MULTIMEDIJA  |  KONTAKT     Copyright 2017 © Behram-begova medresa u Tuzli