Konačne liste kandidata za upis u školsku 2023/24. godinu

Rok za prijavu kandidata za upis u prvi razred Behram-begove medrese u školskoj 2023/24. godini istekao je 18.6.2023. godine.

Objavljujemo konačne liste primljenih kandidata:

Predaja originalne dokumentacije primljenih kandidata će se obaviti u četvrtak 22.6. i petak 23.6. 2023. u periodu od 9 do 15 sati. Kandidati koji u ovom roku ne dostave dokumentaciju, a ne jave se u Behram-begovu medresu da navedu razlog zbog čega je neće dostaviti, smatrat će se da su odustali od upisa.