Ministar Baraković u Medresi

U petak 29.oktobra ove godine, Behram-begovu medresu je posjetio ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona dr. Elvis Baraković.

Ministar se zanimao za tok nastavnog i odgojnog procesa u Medresi i ukupnu situaciju u vezi s pandemijom COVID-19.

Direktor Medrese dr. Ahmed Hatunić izvijestio je ministra da se svi procesi u Medresi redovno odvijaju i da nema posebnih problema u vezi s pandemijom. Higijenske mjere se striktno provode, a veći broj zaposlenih je već vakcinisan, zahvaljujući čemu se broj oboljelih od ove opake bolesti kreće u simboličnim brojkama.

Kao posebnost ove školske godine, direktor Hatunić je istakao da je u njoj stupio na snagu i da se već primjenjuje novi nastavni plan i program. U njemu je povećan obim nastavnih sadržaja iz prirodno-matematičke grupe predmeta, što čini Behram-begovu medresu predvodnicom u ovom pogledu među islamskim obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercgovini.

Ministar Baraković je istakao dobre rezultate u radu Medrese i pozvao na nastavak dobre saradnje s Ministarstvom. Zanimao se i za projekte koje je u zadnjim godinama podržala Vlada TK.