Na Univerzitetu u Tübingenu doktorirao Muhamed Baščelić

Dr. Muhamed Baščelić rođen je u Zvorniku 1977 godine. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 1997 g.

{gallery}0307140{/gallery}

U ponedjeljak, 30. juna 2014. godine, u amfiteatru Fakulteta pravnih nauka u Tübingenu održana je odbrana doktorske disertacije Muhamed Baščelića na temu „Der Einfluss des Islam im Prozess der Einigung Europas. „Die historische Präsenz der Muslime und ihr Einfluss auf die Rechtskultur in der Europäischen Union“ (Uticaj islama u procesu ujedinjenja Evrope. Historijska prezentnost muslimana i njihov uticaj na pravnu kulturu u Evropskoj uniji). Komisiju za zadnji ispit je sačinjavalo šest profesora i to: prof. dr. Erdal Toprakyaran (predsjednik), emer. o.Univ.-Prof. Dr. Richard Potz (mentor), prof. dr. Mouez Khalfaoui, ao. Univ.-Prof. Dr. Stefan Hammer, prof. dr. Stefan Schreiner, Prof. Dr. Dr. h.c. Karl-Josef Kuschel. Disertacija pod spomenutim nazivom bavi se modernim pravnim diskursom o muslimanima i islamu kroz oblasti primarnog, sekundarnog i nacionalnog prava u Evropskoj uniji.

Dr. Muhamed Baščelić rođen je u Zvorniku 1977 godine. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli 1997 g., diplomirao na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 2005 g. a od 2008 godine do 2013 je radio kao naučni saradnik i asistent na Univerzitetu u Tübingenu. Od 2009 do 2011 obavljao je dužnost generalnog sekretera Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj.

Svečanom činu odbrane doktorske teme prisustvovali su i predstavnici Islamske zajednice Bošnjaka u Njemačkoj: dr. Bernes Alihodžić sabornik u Saboru IZ u BIH, Rasim Bedak član Mešihata IZBNJ, dr. Ferid Kugić predsjednik džemata IZ Stuttgart, prijatelji, članovi porodice i gosti.

(rijaset.ba)