Nekoliko posjeta Medresi u mjesecu maju

U toku mjeseca maja Medresa je imala nekoliko posjeta. Među značajnije izdvajamo posjetu Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, koje je  organiziralo IX. konvoj mladih Bošnjaka i njihovih prijatelja pod nazivom “Da se nikad ne zaboravi”, gdje su na svom putu prema Memorijalnom centru u Potočarima, posjetili Medresu.

Medresu su posjetili profesori i učenici medresa Isa-beg iz Novog Pazara i Karađoz-begove medrese iz Mostara, koji su u okviru svojih ekskurzija došli u dvodnevnu posjetu Tuzli.

Također, Medresu su posjetili i nastavnici i učenici osnovne škole OŠ „Voljevac“ iz Gornjeg Vakufa, koji su u svom programu ekskurzije imali posjetu Tuzli, a potom Memorijalnom centru Potočari.