Online nastava u Medresi

Redovno odvijanje nastave u Behram-begovoj medresi je prekinuto kao i u svim ostalim školama na području Tuzlanskog kantona u petak 26.3.2021. godine.

Već u ponedjeljak 29. marta otpočela je online nastava, čemu je nemjerljiv doprinos dao profesor informatike u našoj školi Elvedin Kozarević.

Učenici su na vrijeme obaviješteni na koji način će funkcionirati nastava. Ona se izvodi po redovnom rasporedu časova, a ne kao u prethodnom periodu u grupama. Također, neće biti intenzivnog karaktera.

Ovom odlukom su i sve aktivnosti vezane za takmičenja i maturske svečanosti prolongirane do vremena kada se epidemiološka situacija u našoj zemlji stabilizira.