PEDAGOŠKI ODNOS U TEORIJI ODGOJA EBU HAMIDA EL-GAZALIJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2015.1.1.29

Autor

Mr. Edin Dedić

Sažetak

Odnos između učitelja i učenika/odgajatelja i odgajanika je od krucijalnog značaja za uspjeh odgojnog djelovanja. On se, prije svega, zasniva na uzajamnoj ljubavi i poštovanju. Osim toga, pedagoški odnos mora biti prožet i etičkim normama koje određuju ponašanje sudionika u odgojno-obrazovnom procesu. Ebu Hamid el-Gazali je jedan od muslimanskih filozofa i pedagoga koji je ovom pitanju dao važno mjesto unutar svoje teorije odgoja. U ovom radu su predstavljene najznačajnije pedagoško-etičke norme ponašanja (adab) učitelja i učenika koje je u svojim djelima elaborirao El-Gazali.

Ključne riječi

odnos, ličnost, ljubav, poštovanje, adab.