MOTIVACIJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.85

Autor

Edina Tokić

Sažetak

Autor u radu elaborira najvažnije pojmove potrebne za razumijevanje motivacije, kako bi se život pojedinca i ljudi u njegovom okruženju učinio boljim, svrsishodnijim, korisnijim i kvalitetnijim. Ljudi su u situaciji da rade na ostvarivanju nečega za što posjeduju motivaciju, a skeptični su ukoliko ne posjeduju potreban stepen motivacije da ustraju u realiziranju postavljenog cilja. U radu su sadržani odgovori na pitanje kako razviti motivaciju i kako održati potreban nivo motivacije za ostvarenje postavljenog cilja.