RAZVOJ AKAIDSKE MISLI NA KOSOVU

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2019.5.3-4.65

Autor

Mr. Safet Durguti

Sažetak

Autor je predstavio razvoj islamske misli od vremena osmanske vladavine, te najvažnija djela koja su napisana u to vrijeme. U radu su elaborirane društveno-političke i kulturne prilike na Kosovu za vrijeme vladavine Kraljevine SHS, u kojem je zatvorena većina medresa, srušeno tri stotine i dvadeset džamija, osamdeset i pet mesdžida, kao i njihove biblioteke. U trećem dijelu rada autor je predstavio društveno-političke i kulturne prilike na Kosovu nakon Drugog svjetskog rata i njihov uticaj na vjerski život muslimanskog stanovništva, te prve pozitivne pomake na tom planu. U radu je predstavljen razvoj akaidske litetrature nakon 1993. godine, kada su intezivirane prevodilačke aktivnosti islamske literature s arapskog na albanski jezik.