EKOLOŠKI KVALITET ZRAKA U TUZLI

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.7.109

Autor

Edin Brigić

Sažetak

Ovaj rad se temelji na istraživanju kvaliteta zraka pomoću bio indikatora, posebnih organizama flore i faune. U ekološkim istraživanjima, bioindikatori su organizmi koji omogućavaju praćenje stanja kvaliteta životne sredine. Najpoznatiji bioindikatori kvaliteta zraka su biljke lišajevi, a kvaliteta vode i zemljišta uglavnom alge i biljke mahovine. Bioindikatori reaguju na promjene u životnoj sredini tako što mijenjaju svoje vitalne funkcije ili svoj hemijski sastav. Oni omogućavaju procjenu stanja okoliša u dužem vremenskom periodu. Lišajevi su upotrebljavani kao bioindikatori kartiranjem svih vrsta prisutnih u određenim područjima Tuzle, uzorkovanjem pojedinačnih vrsta na tačno određenim lokalitetima. Pronađene su ukupno 23 vrste i dokazano da kvalitet zračne životne sredine u Tuzli direktno zavisi od ekoloških faktora koji vladaju na određenom staništu. Vrijednosti indeksa čistoće atmosfere ukazuju na prisustvo četiri zone. Zona I, s veoma lošim kvalitetom zraka i vrijednostima 0,0 za lokalitet Bukinje, do 9,5 za park u Tuzli. Zonu II odlikuje loša kvaliteta zraka s vrijednostima 15,6 Ljubače, a Husino 17,0. Zonu III odlikuje umjerena kvaliteta zraka s vrijednostima od 21,0 za Lipnicu i Dokanj, do 32,0 za Dobrnju. Zonu IV odlikuje dobra kvaliteta zraka s vrijednostima od 40,0 do 44,0 za Gornju Tuzlu i Obodnicu

Ključne riječi

ekologija, zrak, lišajevi, bioindikatori, okolina