NASTANAK, RAZVOJ I ULOGA EVROPSKOG VIJEĆA ZA FETVE I ISTRAŽIVANJA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2022.8.7.7

Autor

dr. sci. Ahmed Hatunić

Sažetak

Pored historijata muslimanskog prisustva u Evropi, u ovom radu rasvijetlit će se uloga Evropskog vijeća za fetve i istraživanja sa sjedištem u Dablinu, Republika Irska, kao i njegov značaj za muslimane općenito, a za muslimane evropskoga kontinenta i druge muslimanske manjine u svijetu naročito. Rad će ponuditi osnovne podatke o, kod nas manje poznatoj, akademiji šerijatskoga prava koja nastoji riješiti savremene pravne probleme muslimanskih manjina i drugih, u skladu s izvorima islama, ali i potrebama i okolnostima u kojima se one nalaze.

Ključne riječi

islam, muslimani, šerijatsko pravo, muslimanske manjine, Evropa, savremeno doba, doseljenici…