AUTONOMIJA I ODLUČIVANJE ADOLESCENATA

DOI: https://doi.org/10.58584/2490-3752.2023.9.9.29

Autor

Mr. sci. Fuad Imširović

Sažetak

U radu autor pokušava teorijski predstaviti različita istraživanja i teorijske analize pitanja razvoja samostalnosti kod adolescenata i spobnosti donošenja odluka. U kontekstu digitalizacije i sve lakšeg pristupa informacijama, a s druge strane sve većeg broja izbora i mogućnosti koji se pred adolescenta postavljaju, važno je teorijski predstaviti koje su to razvojne zakonitosti koje adolecentima olakšavaju ili otežavaju zrelo donošenje odluka, kao i kako razvoj te sposobnosti ovisi od okoline, prije svega roditelja, vršnjaka i društvenih mreža.
Zaključuje se da je razvoj autonomije rezultat kognitivnog sazrijevanja adolescenta, pri čemu oni mogu analitično, metakognitivno i apstraktno pristupati rješavanju problema, predviđati posljedice i razumijevati različite političke odnose, vjerska ubjeđenja, profesionalne ciljeve i druga društvena pitanja. Pored toga, kako autonomija ima svoja tri aspekta (emocionalni, djelatni i sistem vrijednosti), dati su elementi koji olakšavaju donošenje odluke i pravilnog izbora karijere, odnosno fakulteta. Usljed sve češćih negativnih donesenih odluka uslovljenih društvenim mrežama, pokušalo se ukazati da kriza identiteta i podložnost grupama vršnjaka ili interesnim grupama može doprinijeti ovakvom neadekvatnom razvoju sposobnosti odlučivanja.
I na kraju, ponuđene su i neke strategije kojima se olakšava rad s adolescentima generalno, a posebno u kontekstu razvoja autonomije i odlučivanja.

Ključne riječi

adolescencija, autonomija, kognitivni razvoj, izbor karijere, društvene mreže