Predavanje mr. Mirnesa Kovača

U četvrtak, 22.10.2015. godine, Behram-begovu medresu je posjetio mr. Mirnes Kovač, novinar, analitičar i publicista. Mirnes Kovač se bavi praćenjem i analizom političkih procesa u regiji Bliskog istoka i Balkana.

Svojim predavanjem o stanju u muslimanskom svijetu se prvo obratio članovima Nastavničkog vijeća Behram-begove medrese, a potom i učenicima. Predavač je sa stanovišta novinara predstavio profesorima i učenicima muslimanske zemlje i njihove potencijale. U obraćanju učenicima, postavljao je i pitanja na koja su učenici mogli odgovarati i osvojiti knjigu, tako da su učenici osvojili 5 knjiga.