Predavanje o prošlosti Bosne i Hercegovine

U utorak, 26.februara 2019. godine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli upriličeno je predavanje za učenike srednjih škola. Predavanje je održao prof.dr. Adnan Jahić, a tema je bila Prilike u Bosni i Hercegovini po uspostavi Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.Predavanju su prisustvovali i učenici Behram-begove Medrese .