Predstavnici SANA organizacije posjetili Medresu

Behram-begova medresa u Tuzli ima već nekoliko uspješnih projekata saradnje s raznim institucijama, ustanovama obrazovanja i udruženjima. Jedna takva saradnja je i s organizacijom SANA, britanskom organizacijom koja realizira projekat „Škole za mir“. U okviru tog projekta, SANA organizacija je, zajedno s Coventry katedralom, posrednik u formiranju partnerstva srednjih i osnovnih škola, s ciljem razmjene sadržaja i  iskustva kojima se promoviše mir, razumijevaju uzroci konflikata i procesi rješavanja konflikata.

Ranije je direktor Medrese, Ahmed Hatunić, potpisao sporazum o pristupanju ovom partnerstvu s direktorom organizacije SANA Paulom Johnsom. Povodom učvršćivanja saradnje, kao i priprema za umrežavanje Behram-begove medrese s Bablake srednjom školom koja se nalazi u Coventriju, u Velikoj Britaniji, predstavnici SANA organizacije su u petak 13. maja posjetili Medresu.

sana 161

U delegaciji su bili Ferid Kevrić – direktor Bosanskog Kulturnog Centra u Darbiju, Peter Curtis – penzionisani profesor Trent Univerziteta u Nottinghamu, Geoff Daft – nastavnik u penziji, Anne Johns nastavnica u penziji, sada radi sa studentima sa poteškoćama pri učenju na Univerzitetu u Darbiju, Paul Johns – direktor SANA organizacije, Aleksandar Lakovic – volonter/ koordinator projekata SANA organizacije i Admela Beganovic – volonter/koordinator projekata SANA organizacije.

Gosti su se imali priliku upoznati sa odgojno-obrazovnim mogućnostima školovanja u Medresi, nastavnim planom i programom, historijom Medrese i drugim bitnim informacijama. Pri tome su i obišli kompleks Medrese.

Sljedeći korak u pomenutom partnerstvu je potpisivanje sporazuma o umrežavanju s Bablake školom u Coventriju.

S gostima su razgovarali pomoćnik direktora za nastavu dr. Mensur Husić i pedagog škole Fuad Imširović.