Priznanje za mlade fizičare

U petak 7.novembar 2018. godine u Mostaru je upriličena manifestacija dodjele diploma i nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2017­­­\18. godini.

Ukupno je nagrađeno 60 učenika, a od toga 30 iz osnovnih i 30 iz srednjih škola. Sa područja Tuzlanskog kantona nagrađena su tri učenika, a među njima su dva naša; Fatić Enida i Tursunović Ramo. Priznanje za Behram-begovu medresu primio je profesor fizike u našoj školi Dino Ćorović, koji je pratio rad učenika cijelo vrijeme i koji je bio njihov svojevrstan mentor.

Ovo je još jedno veliko priznanje za našu školu i podstrek mladim talentovanim fizičarima da se talenat i trud kada se usmjere na pravi način itekako prepoznaju.

Ovu manifestaciju je organizovalo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke.