Promovirana knjiga o borbi za slobodu

Promocija knjige Sedžda na čistoj zemlji bosanskoj održana je u utorak 13.3.2018. godine u Behram-begovoj medresi. Promotor Bekir Šabić, profesor u Medresi, rekao je iako je ovo knjiga o ratu i ratnim dešavanjima, ipak je ovo knjiga i o ljubavi.

Autor knjige Harun Hodžić je veoma emotivno pričao o nekim dijelovima knjige i svojim ratnim iskustvima. O motivima je također kazivao. Motiva je više, a jedan od njih je najvažnij.

„Želio sam da napišem knjigu, kako biste mogli pročitati kako je bila velika cijena slobode koju uživamo“, rekao je Hodžić,

Autor Harun Hodžić je bio od početka rata na prvim linijama fronte. Bio je član jedinice Fatih, Crnih labudova i 7. muslimanske brigade. Trenutno radi kao vodič u sarajevskom tunelu spasa i kao hatib džamije na Igmanu.

promocija harun h 181