Rad s nadarenim učenicima

U nastavnom i vannastavnom procesu naše škole značajno mjesto zauzima rad s nadarenim učenicima, koji podrazumijeva identifikaciju i selekciju ovih učenika, a potom i kontinuirani organizirani rad s njima. Tako je u srijedu 15. marta ove godine, u amfiteatru Medrese održan sastanak s učenicima koji će učestvovati u projektu Talentirani i nadareni. Ovim susretom ozvaničen je početak realizacije posebnih programa za nadarene i talentirane učenike iz nastavnih predmeta: Matematika, Fizika, Hemija i Biologija. Na početku sastanka učenicima se obratio dr. Mensur Husić, pomoćnik direktora za nastavu koji je učenike upoznao sa ciljevima projekta i zadacima koji će pred njih u narednom periodu postaviti predmetni profesori. Sastanku su prisustvovale profesorice Alma Buljubašić i Seldina Halilović koje su učenicima dale detaljnije informacije o daljoj realizaciji projekta.

talentirani 171