Učenici travničke medrese na razmjeni

U periodu od 22.1. do 27.1.2023. godine u našoj Medresi je boravila grupa učenika i učenica iz Elči-Ibrahim pašine medrese iz Travnika u pratnji profesora i profesorice. Oni su ovu sedmicu prisustvovali nastavi, a u slobodno vrijeme su obilazili znamenitosti Tuzle i Tuzlanskog kantona. U ponedjeljak 23. januara bili su na prijemu kod direktora Behram-begove medrese Ahmeda Hatunića. U poslijepodnevnim satima obišli su staru jezgru grada, posjetili su Čaršijsku i Turalibegovu džamiju, Muzej 25. maj i biblioteku Behram-beg. U utorak 24.januara bili su u posjeti Memorijalnom centru Potočari, gdje su imali priliku da pogledaju izložbu i film o genocidu, a nakon toga su prisustvovali historijskom času. Nakon toga su posjetili Divič kod Zvornika. U četvrtak 26. januara obišli su stari grad Srebrenik. Poslije su se uputili prema Gradačcu i obišli su kulu Husein-kapetana Gradaščevića, posjetili su Banju Ilidžu i oklopni voz.

Boraveći u Tuzli imali su priliku da upoznaju kulturu i tradiciju ovog dijela Bosne, da se druže sa našim učenicima i učenicama, te da razmjenjuju iskustva i zajednički uče.

Ovo je uzvratna posjeta Medrese iz Travnika, jer je u ovoj sedmici grupa naših učenika i učenica također boravila u posjeti Elči-Ibrahim pašinoj medresi u Travniku. I oni su prisustvovali nastavi, a u slobodno vrijeme su obilazili znamenitosti Travnika. Također su posjetili Zenicu, Vlašić i izletište Rostovo.

Ova posjeta je realizovana u okviru Partnerstva medresa.