Suada Osmančević

profesorica engleskog jezika

Seldina Halilović

profesorica matematike

Samir Spahić

profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Nasiha Smajlović

profesorica pedagogije

Mukelefa Behaderović

profesorica bosanskog jezika i književnosti

Mersa Šabanović-Ibišević

profesorica latinskog jezika, odgajateljica

Muamera Kozarević

profesorica biologije

Mejra Numanović

profesorica arapskog i turskog jezika

Jasmina Rahmanović

profesorica matematike

Kemal Jusufović

profesor arapskog jezika i tefsira

Mr. Mebrura Selić

profesorica njemačkog jezika

Mediha Buljubašić

profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Idriz Memić

profesor historije i demokratije i ljudskih prava

Fadil Alić

profesor povijesti islama i tefsira

Emina Hatunić

profesorica bosanskog jezika i književnosti

Azra Fazlović

profesorica fikha

Amra Hasanović

profesorica geografije

Alma Buljubašić

profesorica hemije

Ali Hasanović

profesor bosanskog jezika i književnosti

hfz. Mirnes Spahić

profesor kiraeta

Edina Đedović

profesorica psihologije, odgajateljica

Mr. Edin Brigić

profesor biologije

hfz. Asmir Imamović

profesor akaida i fikha

hfz. Amir Hodžić

profesor fikha, hadisa i kiraeta

Mr. Amila Hasanspahić

profesor engleskog jezika

Mr. Halil Mehanović

profesor arapskog jezika

Mr. Ervin Sejdinović

profesor filozofije, sociologije, logike i demokratije i ljudskih prava

Mr. Dino Ćorović

profesor fizike

Dr. Vahid Fazlović

muftija tuzlanski, profesor akaida

Dr. hfz. Edin Dedić

profesor kiraeta

Dr. Mensur Husić

profesor akaida

hfz. Nedžad Vehabović

profesor kiraeta, odgajatelj

Ehlimana Suljić

odgajateljica

Elvedin Kozarević

profesor informatike, ICT administrator

Merjem Udvinčić

profesorica matematike

Smail Hašarić

odgajatelj

hfz. Abdullah Kapo

profesor tefsira, odgajatelj

Mr. Nedim Alić

odgajatelj

Dr. Ahmed Hatunić

direktor, profesor fikha

Mr. Fuad Imširović

pomoćnik direktora za nastavu

Mehmedalija Čandić

pomoćnik direktora za učenički dom

Rijad Šestan

bibliotekar

Amina Mujić

odgajateljica

Merzija Kasumović

profesorica ahlaka i akaida

Besim Čanić

1964-2006.

Fuad Hajrović

1933-2004.

Mr. Asmir Dorić

profesor engleskog jezika

Hasan Mustafić

administrativni radnik