43. i 44. hafizi Behram-begove medrese

U junu ove godine, hifz Kur’ana Časnog pred Komisijom za hifz Rijaseta IZ u BiH položilo je još dvoje hafiza, alumnista Behram-begove medrese. U utorak 9. juna hifz je položio Mustafa Mujkić, student Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, a 12. juna, u petak, hifz je položila Medina Hamzabegović.

Muhaffiz novim hafizima je bio hfz. Mirnes Spahić, profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi.

Termini hafiskih dova će biti naknadno određeni.

hafizi juni 151