Za dobivanje duplikata izdatih svjedodžbi, diploma i uvjerenja o eksternoj maturi JU Behram-begove medrese, potrebno je:

  • popuniti donju aplikaciju,
  • objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine nevažećim dokumente za koje se traži duplikat;
  • uplatiti na žiro-račun 1321002002626215 (primalac Muftijstvo tuzlansko, svrha uplate: duplikati) 20 KM po jednom traženom dokumentu;
  • uz popunjenu aplikaciju, dostaviti kopiju uplatnice za objavu nevažećih dokumenata u Službenim novinama FBiH i kopiju za uplatu takse.

    Molimo odaberite dokument za koji želite duplikat

    Molimo priložite fotokopiju uplatnice