U prvom razredu se izučava nastavni sadržaj iz sljedećih predmeta:

 1. Kiraet
 2. Akaid
 3. Fikh
 4. Povijest islama
 5. Bosanski jezik i književnost
 6. Arapski jezik
 7. Engleski jezik
 8. Historija
 9. Matematika
 10. Fizika
 11. Hemija
 12. Biologija
 13. Informatika
 14. Tjelesni i zdravstveni odgoj

U drugom razredu se izučava nastavni sadržaj iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Kiraet
 2. Akaid
 3. Fikh
 4. Ahlak
 5. Povijest islama
 6. Bosanski jezik i književnost
 7. Arapski jezik
 8. Engleski jezik
 9. Historija
 10. Psihologija
 11. Matematika
 12. Fizika
 13. Hemija
 14. Biologija
 15. Tjelesni i zdravstveni odgoj

U trećem razredu se izučava nastavni sadržaj iz nastavnih predmeta:

 1. Kiraet
 2. Akaid
 3. Fikh
 4. Ahlak
 5. Hadis
 6. Bosanski jezik i književnost
 7. Arapski jezik
 8. Engleski jezik
 9. Geografija
 10. Logika
 11. Matematika
 12. Fizika
 13. Hemija
 14. Biologija
 15. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 16. Prvi izborni predmet
 17. Drugi izborni predmet

U četvrtom razredu se izučava nastavni sadržaj iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Kiraet
 2. Akaid
 3. Fikh
 4. Tefsir
 5. Bosanski jezik i književnost
 6. Arapski jezik
 7. Engleski jezik
 8. Filozofija
 9. Sociologija
 10. Matematika
 11. Fizika
 12. Hemija
 13. Biologija
 14. Tjelesni i zdravstveni odgoj
 15. Demokratija i ljudska prava
 16. Prvi izborni predmet
 17. Drugi izborni predmet