Nećete postići dobročinstvo sve dok ne udijelite dio onoga što vam je najdraže; a bilo što vi udijelite Allah će zasigurno to znati (Kur’an, 3:92).

Poslije smrti čovjeka, njegovi tragovi na ovome svijetu nestaju, osim u tri slučaja:
– ako ostavi trajno dobro (sadaku),
– znanje kojim će se drugi koristiti i
– odgojeno dijete koje će za njega dove upućivati. (Hadis, bilježi Muslim)

Vakuf Medrese

Jedini sačuvani podaci o utemeljitelju Behram-begove medrese – Behram-begu jesu dva njegova vakufa koja govore o plemenitosti ovog dobrotvora. On je obnovio Staru (Atik) džamiju, pa je od tada nazivaju Behram-begovom, i sagradio je Medresu.

Medresa je bila stjecište duhovnog i kulturnog života Tuzle i njene okoline. Ona je stoljećima vršila svoju funkciju i odgajala i obrazovala alime i ljude od pera. Oni su davali doprinos kulturnom, duhovnom, vjerskom i svakom drugom životu Tuzle i njene okoline.

Danas se kompleks Medrese sastoji od više objekata koji su neophodni za kvalitetan smještaj učenika i realizaciju nastave i drugih odgojno-obrazovnih sadržaja.

Kompleks Medrese je veoma funkcionalan i ugodan za boravak. Ulaže se veliki trud da se prostor prilagodi potrebama učenika i tehnološki opremi, kako bi im se omogućio pristup savremenim znanstvenim dostignućima i olakšao proces usvajanja znanja.

Vakifi Medrese

Medresini prijatelji – vakifi sudjeluju u njenom radu, izdvajanjem iz svoje imovine u korist postizanja plemenitih ciljeva odgoja i obrazovanja. I profesori i drugi zaposlenici Medrese su njeni vakifi.

Status vakifa Behram-begove medrese se stječe uvakufljenjem određenih novčanih sredstava ili nekretnina, u najmanjoj vrijednosti koju određuje Vakufska direkcija Islamske zajednice u BiH.

Vakif postaje svako pravno i fizičko lice koje jasno izrazi želju za uvakufljenjem i ako njegova novčana ili materijalna pomoć dostigne najnižu vrijednost uvakufljenja (1.000,00 KM).

Dan vakifa

Behram-begova medresa ima posebnu manifestaciju posvećenu vakifima. U oktobru svake kalendarske godine obilježava se Dan vakifa i tada se dodjeljuju vakufname.

Imena vakifa koji uplate najmanje 3.000,00 KM urežu se na mermerne ploče na Zidu vakifa. U glavnom holu Medrese se nalaze taj Zid.

Uvakufljenje

Uvakufljenje za Behram-begove medrese može se izvršiti u prostorijama škole ili na račun u banci:

  • Primalac: Muftijstvo tuzlansko
  • Adresa primaoca: Turalibegova 39, Tuzla
  • Broj računa: 1321002002626215 NLB Tuzlanska banka dd Sarajevo
  • Svrha uplate: UVAKUFLJENJE ZA BEHRAM-BEGOVU MEDRESU