Upute roditeljima učenika

Poštovani roditelji, es-selamu alejkum!

Medresa je škola visokih odgojno-obrazovnih ciljeva. Tokom školovanja u ovoj ustanovi učenik ima mogućnosti moralnog i intelektualnog napretka i razvoja ličnosti u produktivnoj atmosferi i sigurnom okruženju. U Medresi se, osim obrazovanja, velika važnost daje i lijepom islamskom odgoju. Od učenika se zahtijeva maksimalno zalaganje i napor u usvajanju znanja i vještina potrebnih za uspjeh u životu.

Pored predmeta predviđenih nastavnim planom, učenik u Medresi može kroz različite oblike vannastavnih aktivnosti usavršavati i druga područja vlastitog interesovanja. Naročito napominjemo: mogućnost izučavanja velikog broja stranih jezika, razvoj govornih sposobnosti, usavršavanje duhovnih vrlina, bavljenje različitim vrstama sporta, informatičko osposobljavanje, kaligrafsko i novinarsko usavršavanje te niz drugih aktivnosti.

Kako bismo pripremili vaše dijete za Medresu i olakšali mu prilagođavanje novoj sredini i novom načinu života, želimo vam dati nekoliko konkretnih informacija i preporuka:

 • Svi učenici Medrese su obavezni živjeti u učeničkom domu tokom cijelog školovanja. To podrazumijeva pridržavanje Kućnog reda koji je prilagođen radu i aktivnostima u školi.
 • Učenici svoje ponašanje i djelovanje temelje na šerijatskim propisima, izvršavaju sve vjerske propise u školi i kod kuće i u tome slijede hanefijski mezheb;
 • Prilikom nastupa u javnosti, u svakodnevnom životu, na ramazanskoj praksi, i u svim drugim prilikama, učenici su dužni ponašati se u duhu islama, tolerantno, lijepo, uvažavajući druge i stalno imajući na umu da predstavljaju Medresu, Islamsku zajednicu u cjelini, pa i islam uopće;
 • Učenicima je zabranjen ulazak u objekte i mjesta u kojima se konzumira alkohol, ili javno čine grijesi bilo koje vrste, kao i unošenje u prostorije Medrese bilo čega što je zabranjeno (haram);
 • Učenici koji budu lijepog ponašanja i budu postizali dobre rezultate u učenju i vladanju bit će nagrađivani u toku svog školovanja. Međutim, prema učeniku koji neredovno pohađa nastavu, nemarno se odnosi prema radu i učenju, raznim aktivnostima u  Medresi, koji ne poštuje Pravila Medrese i Pravilnik o kućnom redu Medrese, koji ima nepravilan odnos prema drugim učenicima, nastavnom i drugom osoblju Medrese i medresanskoj imovini, mogu se izricati pedagoške mjere.
 • Dnevne namaze i džumu-namaz, učenici su dužni obavljati u džematu u džamiji Medrese;
 • Korepeticija je vrijeme predviđeno za zajedničko učenje u učionici. Učenici u toku dana imaju dvije korepeticije (dnevnu i noćnu) i prisustvovanje svih učenika je obavezno. Izostanak s korepeticije tretira se kao izostanak s nastave. Dozvolu za izostanak s korepeticije daje odgajatelj;
 • Učenici su dužni da na časove dolaze na vrijeme i bez kašnjenja;
 • Za vrijeme nastave  svi učenici nose odgovarajuće uniforme, o čemu će biti na vrijeme informirani;
 • Odsustvo učenika s nastave u trajanju do jednog dana odobrava razrednik, a iz učeničkg doma odgajatelj. Odsustvo učenika koje traje više od jednog dana  odobrava direktor Medrese;
 • Vrijeme predviđeno za izlazak iz doma je određeno Kućnim redom i rasporedom dnevnih aktivnosti učenika, a  i  vrijeme posjeta je precizno utvrđeno. Učenici u toku nastave mogu imati posjetu samo u vrijeme odmora.
 • Pored obuće za izlaske, učenici moraju imati papuče za boravak u učionici i domu koje će radi jednoobraznosti nabaviti na početku školske godine u dogovoru s odgajateljem;
 • Uz pribor za ličnu higijenu učenici trebaju imati: veliki peškir i dva obična peškira;
 • Svi učenici su dužni da sa sobom ponesu 5-10 jednakih ofingera za odjeću;
 • Odjeća i frizura učenika treba da budu prikladne u školi i izvan škole. To podrazumijeva sljedeće:
  • Izbjegavanje odjeće sa upadljivim natpisima i ilustracijama;
  • Nošenje košulja ili majica sa kragnom, štofanih pantalona, ili farmerica klasičnog kroja;
  • Za spavanje se koriste pidžame;
  • Tjelesni odgoj se radi u trenerci ili u šorcu do ispod koljena;
  • Učenici uvijek trebaju biti uredno podšišani, počešljani, urednih i pristojnih frizura;
  • Upadljive frizure, farbanje kose, zarezivanje obrva ili puštanje solufa nije dozvoljeno;
  • Nije dozvoljeno nošenje ženskog nakita, lančića, naušnica, narukvica i sl;
 • Učenici su dužni imati ovjerenu zdravstvenu knjižicu. Korištenje tuđom zdravstvenom knjižicom je zabranjeno i krivično djelo;
 • U školi, za vrijeme nastave ili korepeticije, u džamiji i u domu poslije povečerja učenici ne koriste mobilne telefone. Učenicima koji ovo ne poštuju mobilni telefon se privremno oduzima;
 • Vikende, kao i praznike i mubarek-dane, učenici provode kod kuća.
 • Posebno skrećemo pažnju učenicima da u školu ne donose rešoe, kuhala i sl.

Neka od prava i dužnosti vas roditelja:

 • Da djetetu obezbijedite, u skaldu s mogućnostima, finansijska sredstva za školarinu, udžbenike, sveske i sve drugo potrebno za uspješno praćenje nastave i  izradu zadaće i zadataka;
 • Da podstičete dijete da bude uredno i organizovano;
 • Da školu i školske obaveze djeteta smatrate prioritetom u toku školske godine;
 • Da djetetu pružite podršku i ohrabrujete ga u njegovom obrazovanju i nastojanjima;
 • Da se redovno informišete o uspjehu djeteta u učenju i vladanju, a najmanje jednom mjesečno;
 • Da se odazovete pozivu u školu ili na roditeljski sastanak;
 • Da kontaktirate odgajatelja ili razrednika u slučaju potrebe ili problema;
 • Da obezbijedite da dijete ima ovjerenu zdravstvenu knjižicu.

Sa zahvalnošću ćemo primiti i razmotriti sve vaše sugestije, zapažanja i prijedloge. Na taj način ćete neposredno učestvovati u sveukupnom poboljšanju rada u našoj školi i podizanju kvaliteta odgoja i obrazovanja vašeg djeteta.

Vijeće roditelja

U JU Behram-begovoj medresi u Tuzli djeluje Vijeće roditelja koje između ostalog:

 • razmatra prijedlog Godišnjeg programa rada Medrese u dijelu koji se odnosi na realizaciju vannastavnih aktivnosti,
 • razmatra žalbe roditelja u vezi s realizacijom odgojno-obrazovnog rada,
 • usvaja program edukacije roditelja i učestvuje u realizaciji programa edukacije,
 • učestvuje u kulturnoj i javnoj djelatnosti Medrese,
 • podstiče aktivni angažman roditelja u radu Medrese,
 • promovira interese Medrese u društvu.

Vijeće roditelja broji 9 članova. Tokom školske 2023/2024. godine čine ga:

 • Admir Muratović, predsjednik
 • Nura Delić-Mujarić, potpredsjednica
 • Jasmina Rahamanović, potpredsjednica
 • Ibrahim Ćidić
 • Esnaf Imamović
 • Sabit Mehidić
 • Dževad Džibrić
 • Damir Halilagić
 • Amina Đulović