Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, osnivač  JU Behram-begove medrese, svojom Odlukom broj 02-08-2-5101-3/20 od 14.1.2021., za mandatni period 2021-2025. godine imenovao je Školski odbor u sljedećem sastavu:

  • Muftija Vahid-ef. Fazlović, predsjednik;
  • Muhamed Bilajac, član,
  • Mejra Numanović, član,
  • Hfz. Nedžad Vehabović, član,
  • Asmir Dorić, član.

Prvi predsjednik Upravnog (školskog) odbora u obnovljenom periodu rada je Besim-ef. Čanić.

Na toj dužnosti je bio i dr. Husein-ef. Kavazović, tada muftija tuzlanski, reisul-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini