Vijeće učenika je predstavničko tijelo svih učenika. Ono organizira aktivnosti učenika i priprema različite vrste projekata. Zaduženo je za prenošenje ideja i prijedloga učenika administraciji škole.

Rukovodstvo Vijeća učenika se bira glasanjem članova, tj. predstavnika, koji svoj glas daju kandidatu za kojeg smatraju da je najsposobniji za tu poziciju. Kandidati su učenici trećih razreda, koji su bili aktivni članovi Vijeća. Kandidat s najvećim brojem glasova bira se za predsjednika Vijeća, a sljedeći kandidat po broju glasova je njegov zamjenik.

Predsjednik Vijeća je Muhamed Dedić, a njegov zamjenik Mirha Čikarić.

Vijeće učenika čine predstavnici svih odjeljenja od prvog do četvrtog razreda. Predstavnici se biraju na početku školske godine, glasanjem učenika unutar svakog odjeljenja.

Članovi Viječa učenika su:

 1. Ahmed Avdibašić, IVa
 2. Muhamed Dedić, IVb
 3. Mirha Čikarić, IVc
 4. Tahira Zukić, IVd
 5. Jusuf Mehmedćehajić, IIIa
 6. Amel Islamović, IIIb
 7. Medina Tursunović, IIIc
 8. Fatima Huskanović, IIId
 9. Selver Sarajlić, IIa
 10. Fadil Imamović, IIb
 11. Lamija Jakubović, IIc
 12. Berina Mešinović, IId
 13. Ajdin Tabaković, Ia
 14. Tarik Šeljmo, Ib
 15. Emina Umihanić, Ic
 16. Enesa Imširović, Id

Vijeće učenika Behram-begove medrese je, između ostalih, aktivno učestvovalo u projektima:

 • “Svježa prostorija, svježe ideje”, u sklopu fondacije Mozaik, kojim smo obnovili prostoriju za Vijeće učenika,
 • Humanitarna akcija “Jedan slatkiš, jedno dijete”,
 • Večer Kur’ana,
 • Projekat “Bunar za Afriku”,
 • Behram-begova liga u fudbalu…