Naziv sekcije Voditelj sekcije
Bibliotečka Rijad Šestan
Debatna Nedim Alić
Dramska Emina Hatunić
Ekološko-botanička Edin Brigić i Muamera Kozarević
English Club I Amila Hasanspahić i Suada Osmančević
English Club II Asmir Dorić
Hifz I Mirnes Spahić i Edin Dedić, Amir Hodžić, Nedžad Vehabović i Abdullah Kapo
Hifz II Amir Hodžić, Nedžad Vehabović, Abdullah Kapo Muamer Kadrić i Asmir Imamović
Horska Nedžad Vehabović i Muamer Kadrić
Računarsko programiranje Elvedin Kozarević
Sekcija kreativnih radova Nasiha Smajlović i Amina Mujić
Klub čitalaca Bekir Šabić
Klub fizičara Dino Ćorović
Klub humanista Smajl Hašarić i Ehlimana Suljić
Konverzacija (Arapski jezik) Halil Mehanović
Mladi hemičari Alma Buljubašić
Recitatorsko-literarna Ali Hasanović i Mukelefa Behaderović
Naša Bosna (Historija) Amra Hasanović
Prevodilačka (Arapski jezik) Kemal Jusufović i Mejra Numanović
Prva pomoć Samir Spahić i Mediha Buljubašić
Sekcija naja Merzija Kasumović
Radio klub Mukelefa Behaderović
Klub matematičara Jasmina Rahmanović i Merjem Udvinčić
Lidership i poduzetništvo Ervin Sejdinović
Sekcija fikha Azra Fazlović i Amir Hodžić
Sportske Samir Spahić i Mediha Buljubašić
Volonteri Mersa Šabanović-Ibišević
Zidne novine  Edina Đedović
Žurnalistička  Senada Mehmedćehajić