Dr. Ahmed Hatunić

direktor, profesor fikha

Dr. Vahid Fazlović

muftija tuzlanski, profesor akaida

hfz. Mirnes Spahić

profesor kiraeta

Dr. hfz. Edin Dedić

profesor kiraeta

hfz. Abdullah Kapo

odgajatelj, profesor kiraeta

hfz. Muamer Kadrić

odgajatelj, profesor kiraeta

Dr. Mensur Husić

profesor akaida

hfz. Asmir Imamović

profesor akaida

hfz. Amir Hodžić

profesor fikha i hadisa

Azra Fazlović

profesorica fikha

Mr. Rijad Šestan

bibliotekar, profesor fikha

Smail Hašarić

odgajatelj, profesor fikha

Ehlimana Suljić

odgajateljica, profesorica fikha

Merzija Kasumović

profesorica ahlaka i akaida

hfz. Nedžad Vehabović

profesor tefsira i povijesti islama

Emina Hatunić

profesorica bosanskog jezika i književnosti

Ali Hasanović

profesor bosanskog jezika i književnosti

Mukelefa Behaderović

profesorica bosanskog jezika i književnosti

Mr. Halil Mehanović

profesor arapskog jezika

Kemal Jusufović

profesor arapskog jezika

Mejra Numanović

profesorica arapskog i turskog jezika

Mr. Asmir Dorić

profesor engleskog jezika

Mr. Amila Hasanspahić

profesor engleskog jezika

Suada Osmančević

profesorica engleskog jezika

Idriz Memić

profesor historije

Amra Hasanović

profesorica geografije

Dr. Ervin Sejdinović

profesor filozofije, sociologije i logike

Fahira Žilić

profesorica filozofije, sociologije i logike

Nasiha Smajlović

profesorica pedagogije i psihologije

Mr. Jasmina Rahmanović

profesorica matematike

Seldina Halilović

profesorica matematike

Mr. Dino Ćorović

profesor fizike

Merima Sinanović

profesorica fizike

Alma Buljubašić

profesorica hemije

Enisa Salkić

profesorica hemije

Mr. Edin Brigić

profesor biologije

Muamera Kozarević

profesorica biologije

Naida Hasić

profesorica biologije

Elvedin Kozarević

profesor informatike, ICT administrator

Samir Spahić

profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Mediha Buljubašić

profesorica tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Mr. Mebrura Selić

profesorica njemačkog jezika

Ismira Mešić

profesorica njemačkog jezika

Mersa Šabanović-Ibišević

profesorica latinskog jezika i demokratije i ljudskih prava, odgajateljica