Behram-begova medresa pruža čvrstu i široku osnovu za izgradnju vjerničke, islamski svjesne, potpune, stabilne i široko obrazovane ličnosti. U ciju što bolje pripreme za buduće školovanje i spremnost za životne izazove, nastavni proces obuhvata veliki broj predmeta iz pet nastavnih područja.

Redovna nastava

Nastava se odvija u jednoj smjeni. Nastavni predmeti redovne nastave u nastav­nom planu Medrese razvrstani su u nastavna područja:

 

I Islamsko područje II Jezičko područje III Društveno područje IV Prirodno-matematičko područje V Multidisciplinarno područje
Kiraet Bosanski jezik Historija Matematika Informatika
Akaid Arapski jezik Geografija Fizika Tjelesni i zdravstveni odgoj
Fikh Engleski jezik Filozofija Hemija Demokratija i ljudska prava
Ahlak Psihologija Biologija
Tefsir Logika
Hadis Sociologija
Povijest islama
Izborna nastava

U trećem i četvrtom razredu učenici pohađaju i dva nastavna predmeta izborne nastave. Na kraju drugog razreda oni odaberu predmete od ponuđenih parova, te, početkom trećeg razreda, počnu pohađati nastavu izabranih predmeta. Kombinacije predmeta koje učenici mogu da izaberu su tako koncipirane da budu priprema za budući studij učenika. Kombinacije su sljedeće:

 1. Islamske nauke (kiraet-fikh)
 2. Bosanski i strani jezik (Bosanski jezik-Arapski jezik; Bosanski jezik-Engleski jezik; Bosanski jezik-Njemački jezik; Bosanski jezik-Turski jezik)
 3. Strani jezici (Engleski jezik-Arapski jezik; Arapski jezik-Turski jezik; Engleski jezik-Turski jezik; Engleski jezik-Njemački jezik)
 4. Društvene nauke (historija-latinski jezik, historija-geografija, psihologija-pedagogija)
 5. Prirodno-matematičke nauke (matematika-fizika, matematika-informatika, biologija- hemija, biologija-fizika, hemija-fizika)

Iznimno se učenicima omogućava i pohađanje trećeg izbornog predmeta u sljedećim kombinacijama: biologija-hemija-latinski jezik; kiraet-fikh-arapski jezik i matematika-fizika-informatika.

Prvi i drugi izborni predmeti se polažu na eksternoj maturi.

Ostali vidovi nastavnog rada

Ostali vidovi nastavnog rada su: fakultativna nastava, kursna nastava, praksa učenika, vannastavne aktivnosti, dodatna nastava, dopunska nastava, rad s nadarenim i talentiranim učenicima, te rad s odjeljenjskom zajednicom.

Odgoj

Program odgojnog rada realizira se u učeničkom domu u popodnevnim satima, u skladu s progra­mom koji je sadržan u Nastavnom planu i progra­mu medrese i rasporedu dnevnih aktivnosti. Ovaj program realiziraju profesori angažirani u odgojnom radu. Program se reali­zira s odjeljenjskim, radnim i interesnim grupama, kao i individualno.

U pravilu, nastavni rad u medresi realizira se u pr­voj smjeni, a odgojni u drugoj smjeni.

Specifičnost medrese predstavlja cjelodnevni rad i boravak učenika u njenom kompleksu, koji sadr­ži učenički dom sa sadržajima za učenje, vanna­stavni rad, zadovaljavanje interesa i životnih po­treba učenika, te odmor i rekreaciju, u skladu s pravilima kućnog reda i rasporedom dnevnih aktivnosti.

Odgojni rad se realizira u slijedećim oblastima:  

 1. Moralni odgoj
 2. Intelektualno-kreativni odgoj
 3. Radni odgoj
 4. Zdravstveno-higijenski i fizički odgoj
 5. Estetski odgoj
 6. Slobodno vrijeme i rekreacija
 7. Samoodgoj