Stara i ruševna zgrada fiskulturne sale renovirana je odmah po useljenju Medrese u ulicu Mihajla Pupina. Da bi se mogla ispunjavati predviđena nastavna norma Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, valjalo je izvršiti opravke podova i krova, oštećenih zbog ratnih dešavanja i neodržavanja.

Salu je kasnije, ipak, valjalo temeljito rekonstruirati, a u okviru planova uređenja sjeverne strane kompleksa Medrese.

To je i izvršeno tokom 2005. i 2006. godine. Sala je od temelja do krova nanovo izgrađena od modernih lahkih materijala, sa sportskim terenom za mali nogomet, košarku, odbojku i rukomet, svlačionicama i teretanom.

Izgradnja sale je dovršena 14. decembra 2006. godine.

 

Tokom izgradnje nove zgrade fiskulturne sale vođeni su i poslovi na uređenju vanjskih sportskih terena.

Tako je izgrađeno betonsko igralište za mali nogomet, ali i košarku i odbojku, propisno ograđeno i s tribinom, kao i travnati sportski teren, na istoj sjevernoj strani kompleksa Medrese, a iznad fiskulturne sale.

Godine 2021. preko betonske osnove poligona je prostrta moderna podloga, te su instalirani reflektori koji omogućavaju njegovo korištenje u noćnim terminima.