Behram-begova medresa je opremljena savremenom i funkcionalnom kuhinjom, u kojoj se pripremaju obroci za sve učenike. Dnevni prosjek broja tih obroka je preko 1.600.

Uz kuhinju je smješten i restoran sa 120 mjesta.

Učenici i učenice jedu naizmjenično, po tri obroka dnevno. Hranu preuzimaju na liniji za izdavanje.

Doručak se izdaje u periodu između sabahskog namaza i početka nastave, ručak prije i odmah po klanjanju podne namaza, a večera oko 18 sati, zavisno od godišnjeg doba i rasporeda dnevnih aktivnosti učenika.