Bosanska Amerikanka podučava engleskom jeziku

Ove školske godine u Medresi će biti Aida Smajić iz Sjedinjenih Američkih Država. Ona će kod nas boraviti od septembra 2021. do jula 2022. godine i u tom periodu će podučavati naše učenike i profesore Medrese engleskom jeziku i američkoj historiji i kulturi.

Ona će raditi s učenicima na redovnoj nastavi engleskog jezika, te sa polaznicima Access programa.

Aida Smajić dolazi iz Atlante, država Georgia u Sjedinjenim Američkim Državama. Studirala je international business u oblasti javnog zdravstva. U našoj školi će raditi kao Fulbright English Teaching Assistant, a ove godine Behram-begova medresa je njen domaćin.

Ovaj program je podržan od Vlade Sjedinjenih Američkih Država.