Četvero učenika Medrese se plasiralo na federalno takmičenje iz fizike

U subotu 19. marta ove godine, u JU MSŠ Srebrenik održano je XXI Kantonalno takmičenje učenika srednjih škola iz fizike.

Na takmičenju je učestvovalo 125 učenika iz 24 srednje škole s područja Tuzlanskog kantona.

Behram-begovu medresu na tom takmičenju predstavljali su sljedeći učenici:

– Duraković Halida 

– Tursunović Ramo

– Kozarević Mešan

– Hukić Mirza        

– Mehmedović Merjema 

– Omeragić Merima  

Hukić Mirza zauzeo je 2. mjesto iz oblasti Elektromagnetizam, oscilacije i talasi, dok je učenica Duraković Halida zauzela 4. mjesto iz oblasti Mehanika i termodinamika.

Tursunović Ramo i Kozarević Mešan su zauzeli 6. i 7. mjesto iz oblasti Mehanika i termodinamika.

Nakon korekcija na konačnoj rang listi, Tursunović Ramo i Kozarević Mešan su se, uz prvo dvoje učenika, također plasirali na federalno takmičenje, tako da će našu školu na federalnom takmičenju iz fizike predstavljati četvero učenika.

Čestitamo svim našim vrijednim učenicima i profesoru fizike, uz želje za dobrim plasmanom i na federalnom takmičenju.