Dan vakifa: Neodvojivi dio medresine porodice

Dan vakifa u Bosni i Hercegovini obilježava se 26. redžepa, što ove godine pada 27. februara. Cilj je podsjetiti se na sve vakife u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj dan, Gazi Husrev-beg potpisao je svoje vakufname. Mnogi su načini uvakufljenja imovine, a ponajbolji primjer su medrese koje svojim radom privlače sve više vakifa.

U svakom infrastrukturnom projektu koji je realizirala Behram-begova medresa učestvovali su njeni vakifi, potvrđuje direktor dr. Ahmed Hatunić, i bila je to uvijek značajna i zapažena podrška. Sa olakšanjem su ulazili u zahtjevne projekte i poslove imajući u vidu postojanje velikog broja vakifa kao i određenog broja vakifa-utemeljitelja medrese koji su izdvojili velike iznose u izgradnju određenih dijelova kompleksa.

– U sklopu oktobarskih dana Behram-begove medrese u Tuzli ustanovljen je Dan vakifa kada se oni na posebnoj svečanosti i programu okupe i bivaju informirani o našim aktivnostima i planovima. Aktivnosti oko uvakufljenja traju tokom čitave godine i nisu striktno vezani za određene dane što je činjenica koja u nama gradi nadu i uvjerenje da ćemo svi zajedno biti u stanju završiti ono što od projekata dobra započnemo – kazao je za Preporod.info direktor najuspješnije škole na području Tuzlanskog kantona dr. Hatunić.

Trajno dobro

Vakifi, naglasio je dr. Hatunić, kao prijatelji i dobročinitelji Behram-begove medrese su neodvojivi dio njenog kolektiva i predstavljaju zajedno sa učenicima, profesorima i diplomantima „veliku porodicu Behram-begove medrese“ na koju se ona u svakome momentu može osloniti. Ostvarene veza su iz dana u dan sve jače i postojanije.

– Univerzalni i najveći motiv za uvakufljenje je postizanje Božijeg zadovoljstva i želja da se materijalna dobra ovoga svijeta pretvore u trajne vrijednosti. Drugim riječima kazano, jedini način da se ovosvjetska prolazna materijalna dobra transferišu na drugi svijet i na taj način postanu trajna jeste davanje na putu dobra, putem zekata, sadake, uvakufljenja, humanitarnih aktivnosti… To je najveći motiv ulaganja materijalnih dobara na putu dobra, od kojih je uvakufljenje jedna od najboljih formi – ističe dr. Hatunić.

Bez tog motiva, nastavlja direktor Hatunić, uvakufljenje bi bilo nezamislivo i potpuno sporedno u životu ljudi. Međutim, čvrsto uvjerenje o mogućnosti transfera materijalnih vrijednosti u vječnost uz svijest da je ovosvjetsko korištenje vakufa od strane ljudi do kraja svijeta nešto najveličanstvenije u aspektima namjene nekretnina i pokretnih dobara, čine vakuf stalno aktualnim iz generacije u generaciju našega naroda.

– Behram-begova medresa okuplja svoje vakife, prezentira im urađene poslove i projekte nastojeći ih vezati za sebe kao članove jedne velike porodice gradeći uvjerenje i svijest da ona pripada svima nama, kćerima i sinovima našega naroda ovoga i svakoga narednoga vremena, do kraja svijeta. Kompleks Medrese nastojimo održavati na način da bude dostojan primjer organizacije, reda, rada i urednosti bilo kome ko dođe u pohode ili sarađuje sa njenim učenicima ili profesorima – istaknuo je direktor Hatunić.

Prema njegovom mišljenju nezamjenjivu ulogu u usmjeravanju vakifa i dobročinitelja imaju organi Islamske zajednice, od džemata, medžlisa, Muftijstva i Rijaseta sa svim njihovim autoritetima koji su i sami veoma često vakifi Behram-begove medrese.

700.000 KM ulaganja u 2021. godini

Medresa „Osman-ef. Redžović“ u Visokom kao i većina drugih medresa ima status javne ustanove i velikim dijelom se finansira iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, za potpunu realizaciju njihovih aktivnosti, ali i razvojne projekte koji se svake godine realiziraju potrebno je mnogo više. To mnogo više, prema riječima Dženana Rezakovića, pomoćnika direktora za nastavu, dolazi sa različitih izvora i od posve različitih ljudi.

– Prosto je nevjerovatno sa kakvim smo se sve pričama susretali tokom prethodne tri godine od kada je uvakufljenje intenzivirano. Od običnih ljudi, penzionera, pa do studenata i privrednika, muškaraca i žena. Svoja sredstva su uvakufljavali roditelji za svoju djecu, djeca za roditelje, supružnici jedni za druge, braća i sestre jedni za druge, zetovi za punčeve i punice itd. Vakuf Medrese u Visokom postaje vakuf bosanskohercegovačkog naroda i prerasta u nepresušnu rijeku koja iz dana u dan raste i razvija se. Bez tih sredstava ovako rapidan rast i razvoj Medrese ne bi bio moguć. Samo u prošloj, 2021. godini u razvoj Medrese uloženo je preko 700.000 KM. Profesor Džemal Salihspahić bi kazao da je to „dobra voda s potočićima“ – kazao je za naš portal Rezaković.

Svi značajni projekti Medrese, naglasio je Rezaković, velikim dijelom realizirani su sredstvima vakifa, od vanjskog sportskog terena, preko vanjskog uređenja Kampusa do proširenja školske zgrade i đačkog doma što je posljednji realiziran projekat.

– Ovim projektom Medresa je stekla sve uvjete da u junu primi nova tri odjeljenja učenika i na taj način zacementira status javne ustanove. Međutim, moramo priznati da je, ipak puno veći posao od pronalaženja sredstava bio proizvesti potrebu za proširenjem u vremenu jedne vrlo nepovoljne demografske slike u Bosni i Hercegovini. Hvala Bogu, interes za Medresom raste i mi svake godine imamo mnogo više kandidata na konkursu za upis nego što ih upišemo – istaknuo je  Rezaković.

On govori da oni koji prate rad Medrese mogu primjetiti da nigdje nema poziva za pomoć niti da na nekom promotivnom materijalu piše broj računa na koji se može uplatiti.

– Mi se lijepo i uljudno zahvalimo svima koji nam pomognu i činimo dove za njih i za njihove porodice. Dakle, ti ljudi sami dođu u Medresu i na to smo posebno ponosni. U svakom trenutku vide da sredstva koja su oni donirali Medresi bivaju planski uložena i kada god dođu uoče razliku po metodi spojenih posuda, ono što su danas uložili u Medresu već sutra mogu doći i vidjeti. Sigurno je to jedan od motiva, da se skoro svaki dan može pratiti rast i razvoj Medrese. Nemaju naši ljudi problem sa tim da dio svog imetka podijele na Allahovom putu, samo žele vidjeti u šta su uložili – naveo je Rezaković.

Posebno su ponosni na vakife alumniste. Do danas se trinaest generacija maturanata našlo među vakifima Medrese. Trend generacijskog vakufljenja ponovo je pokrenula Šesnaesta generacija maturanata koja je imala simboličan cilj, kao generacija postati 500. jubilarni vakif Medrese.

– To su i ostvarili početkom 2020. godine, kada su pored uplate za vakufnamu doznačili i određena sredstva u Fond za stipendiranje učenika. Taj trend je potom nastavila druga generacija, i to u februaru prošle godine, a zatim su i ostale generacije krenule njihovim stopama. Ono što je posebno u priči o alumnistima i učenicima vakifima jeste sigurno to da su naši ovogodišnji maturanti postali vakifi. Naime, oni su prošle godine nakon povratka u školske klupe poslije ramazanske prakse odlučili dio svojih “plata“ izdvojiti u ovu svrhu i postati vakifi – kazao je o  akcijama medresinih učenika Rezaković.

Novi projekti

I vakifi Behram-begove medrese, u većoj ili manjoj mjeri učestvuju u svim značajnijim projektima od renoviranja prostora do projekata proširenja, dogradnje, nadgradnje ili izgradnje potpuno novih i samostalnih objekata, ali i onih koji stipendiraju određeni broj učenika.

– Već smo započeli sa pripremama za izgradnju nove zgrade, Edukativno-poslovnog objekta Behram-begove medrese uz Rudarsku ulicu, što je nastavak prve faze već postojećeg vakufsko-edukativnog objekta. Već su prvi vakifi-dobročinitelji našega naroda, i prije formalnog početka bilo kakvih radova, izdvojili svoja značajna sredstva u izradnju objekta koji će nam još više pomoći u radu sa hafizima, u vanastavnim aktivnostima, učenju stranih jezika, kabinetskoj nastavi i drugim raznorodnim aktivnostima Behram-begove medrese. Poslovni dio objekta bit će vakuf budućnosti koji će redovno podržavati i finansirati edukativne aktivnosti i odgojni rad, praveći od vakufa i obrazovanja jedinstvenu cjelinu koja daje trajne rezultate – poručio je na kraju direktor Hatunić.

(Alem Dedić/Preporod.info)