Doktorirao profesor Edin Dedić

U ponedjeljak 22. juna 2020. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu profesor kiraeta u Behram-begovoj medresi hafiz Edin Dedić odbranio je doktorsku disertaciju.

Tema rada je bila „Tesavvufsko-odgojna misao Ibn Ata illaha Aa-Sakandarija“.

Komisiju su sačinjavali prof. dr. Adnan Silajdžić, prof.dr. Dina Sijamhodžić-Nadarević i prof.dr. Samir Beglerović, svi profesori na ovom fakultetu.

Mentor doktorantu je bio dr. Beglerović.