Doktorirao Ahmed Omerović

U srijedu 26.1.2022. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorsku disertaciju je odbranio Ahmed Omerović.

Tema njegovog rada je: Međunarodno-pravni politički aspekti doprinosa Republike Austrije afirmaciji Bosne i Hercegovine u međunarodnoj zajednici u periodu od 1992. do 1995. godine.

Mentor profesoru Ahmedu Omeroviću i član komisije bila je prof.dr. Dženeta Omerdić, a komisiju još sačinjavali i prof. dr. Amir Karić i prof. dr. Zlatan Begić.

Dr.Ahmed Omerović je profesor demokratije i ljudskih prava u Behram-begovoj medresi.

Rođen je u Bratuncu, a završio je Behram-begovu medresu u Tuzli. Nakon toga upisuje Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Svoj magistarski rad i doktorsku disertaciju odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Oženjen je i otac dva sina.