Đozić o genocidu

U utorak 19.12.2017. godine dr. Adib Đozić održao je predavanje učenicima na temu Genocid kao bitna sadržajnost historije Bošnjaka.

Prof. Đozić je istakao da su Bošnjaci stari narod koji ima svoju kulturu koja je autohtona i autonomna. Historija Bošnjaka obilježena je i genocidom kao najstrašnijim zločinom. Zaključeno je da se Bošnjaci moraju boriti znanjem protiv svakodnevne kriptoizacije njihove historije i kulture.