Dr. Dževad Hodžić u Medresi

U ponedjeljak 28. januara ove godine u Behram-begovoj medresi u Tuzli je boravio dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave za obrazovanje i nauku Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sa saradnicima.

S njime su se susreli direktor Medrese Ahmed Hatunić i njegovi saradnici.

Tokom ovog službenog susreta, razgovaralo se o neophodnim intervencijama u nastavnom planu i programu medresa u Bosni i Hercegovini i organiziranju eksterne mature u Behram-begovoj medresi.

Direktor Hatunić je goste upoznao sa stanjem u Medresi, brojem učenika, infrastrukturnim projektima i ostalim elementima svakodnevnog života i rada ove, jedne od najvećih, bosanskih medresa.

Gost Hodžić je iskazao zadovoljstvo što je čuo mnogo dobrih informacija o radu Medrese i istakao punu podršku Uprave projektima koji se provode i planiraju.

Također je čestitao Medresi na ponovljenom uspjehu – najbolja srednja škola u vrednovanju na području Tuzlanskog kantona.