Ekološka sekcija posjetila firmu Eko život

Članovi ekološko-botaničke sekcije su 23.11.2018. godine posjetili Privredno društvo Eko život iz Tuzle. Direktor ove firme Jasmin Osmanović upoznao je članove sekcije sa značajem njihovog rada na polju ekologije i zaštiti životne sredine. Nakon obilaska prostorija firme učenici su obišli i reciklažno dvorište eko sirovina, gdje su stekli uvid u proces sakupljanja i odvajanja ambalažnog otpada.

Ova firma je jedna od pionira u ovoj oblasti na našem prostoru, koja prati cijeli postupak recikliranja ambalažnog otpada, od uvoza pa sve do reciklaže. Njihov moto Za život u boji prirode oslikava u potpunosti ciljeve ove firme.