Federalno takmičenje iz fizike

Federalno takmičenje iz fizike je održano u subotu 8. aprila ove godine u Gimnaziji Mostar. Nastupili su najbolji učenici s prethodno održanih kantonalnih takmičenja, a našu školu su predstavljali Zukanović Medin, Tursunović Ramo i Britvarević Tarik.

Britvarević Tarik je osvojio do sada najbolji rezultat naše škole iz ove oblasti, visoko IV mjesto, dok su učenici Zukanović Medin i Tursunović Ramo osvojili VI odnosno, XV mjesto.

fizika fed 171