Hemičari na Prirodno-matematičkom fakultetu

U utorak 20.02.2024 učenici trećeg i četvrtog razreda, koji idu na izbornu nastavu iz predmeta hemija posjetili su Prirodno-matematički fakultet u Tuzli.

Voditeljica Odsjeka hemija, dr.sc. Aldina Kesić zajedno sa svojim asistentima obratila se učenicima, a mr.sc. Mirza Tupajić viši laborant, demonstrirao je izvođenje vježbi.

Učenici su obišli laboratorij opće i neorganske hemije, te su prisustvovali izvođenju većeg broja eksperimentalnih vježbi, i nakon toga su samostalno uradili neke vježbe. Bila je ovo izuzetna prilika da učenici primijene stečena teoretska znanja, i da kroz praktičnu primjenu ovladaju znanjima i vještinama.